top of page
< Back

Rae Klein, Sondra IV

Rae Klein, Sondra IV

Sondra IV, 2022
oil on linen
182.9 x 152.5 cm.; 72 x 60 in.
$ 22.000

bottom of page